Сайт фанатов группы «КуБа»

Bitch
You bitch
Bitch

Bitch when I see ya
I’mma beat yo ass hoe
I’mma beat yo ass bitch
I’mma beat yo ass

Bitch when I see ya
I’mma beat yo ass hoe
I’mma beat yo ass bitch
I’mma beat yo ass

Bitch when I see ya

Ain’t no more talkin’, hoe
I’mma get to walkin’, hoe
All over that ass
Bitch when I see ya
Ain’t no more talkin’, hoe
I’mma get to walkin’, hoe
All over that ass
Haters kiss my ass
Swing when she walk past
Conscious repercussion, no discussion
Pour me all over that ass
You talking shit, hoe
Tryna be slick, hoe
Bitch you ain’t ’bout shit, hoe
I’m done walkin’ that ass

Bitch when I see ya
I’mma beat yo ass
I’mma beat yo ass
I’mma beat yo ass
Bitch when I see ya
I’mma beat yo ass
I’mma beat yo ass
I’mma beat yo ass

O no, I see, I spun a web, it’s tangled up with me
And I lost my head, the thought of all the stupid things I said
O no, what’s this? A spider web, and I’m caught in the middle
I turned to run, the thought of all the stupid things I’ve done

I never meant to cause you trouble
And I never meant to do you wrong
And I, well if I ever caused you trouble
O no, I never meant to do you harm

O no, I see a spider web and it’s me in the middle
So I twist and turn, here am I in love in a bubble

Singing and oh, I never meant to cause you trouble
I never meant to do you wrong
And I, well if I ever caused you trouble
Although I never meant to do you harm

They spun a web for me, they spun a web for me
They spun a web for me

Slip inside the eye of your mind
Don’t you know you might find
A better place to play
You said that you’d never been
But all the things that you’ve seen
Will slowly fade away

So I start a revolution from my bed
‘Cos you said the brains I had went to my head.
Step outside, summertime’s in bloom
Stand up beside the fireplace
Take that look from off your face
You ain’t ever gonna burn my heart out

And so Sally can wait, she knows it’s too late as we’re walking on by
Her soul slides away, but don’t look back in anger I heard you say

Take me to the place where you go
Where nobody knows if it’s night or day
But please don’t put your life in the hands
Of a Rock n Roll band
Who’ll throw it all away

I’m gonna start a revolution from my bed
‘Cos you said the brains I had went to my head
Step outside ‘cos summertime’s in bloom
Stand up beside the fireplace
Take that look from off your face
‘Cos you ain’t ever gonna burn my heart out

So Sally can wait, she knows it’s too late as she’s walking on by
My soul slides away, but don’t look back in anger I heard you say

So Sally can wait, she knows it’s too late as we’re walking on by
Her soul slides away, but don’t look back in anger I heard you say

So Sally can wait
She knows it’s too late as she’s walking on by
My soul slides away
But don’t look back in anger
Don’t look back in anger
I heard you say

At least not today

Дрехи в целият ти хол,
чаши счупени на сол,
по гърба ти моя лак,
искаш ли ги пак?
С добрата легна си,
а след това не звъдна,
сега ще видиш стената ми тъмна.
Звъниш ли, загориш ли,
сам си го постигна.
Пука ми, изгаряй,
няма да ти вдигна.
Казва ли го, че без болка нямало любов,
я вземи го, да боли, бъди готов.

И чашите ти празни от мъка да броиш,
че от друг ме губиш, да се боиш.
От ревност да трепериш, от яд да се топиш,
и твоя бях, не цениш, звъниш ми – гледай, ти си бивш.
И пред вратата ми като кученце да спиш,
и пръстите от гризене да си строшиш.
Отчаен да звъниш и от болка да скимтиш,
няма ме, няма ме, няма ме, не ми тежиш.

Много късно някак си,
умори се целия.
Да ти викна ли такси,
от Анелия.
За този, д’ет си мислише,
че ще ме мачка – майка ми,
не ме е родила глупачка.
Сърцето, чистото ми,
влезна и го пръсна.
Сега добре ли влизам ти,
със фраза мръсна?
Казва ли го, че без болка нямало любов,
я вземи го, да боли, бъди готов.

И чашите ти празни от мъка да броиш,
че от друг ме губиш, да се боиш.
От ревност да трепериш, от яд да се топиш,
и твоя бях, не цениш, звъниш ми – гледай, ти си бивш.
И пред вратата ми като кученце да спиш,
и пръстите от гризене да си строшиш.
Отчаен да звъниш и от болка да скимтиш,
няма ме, няма ме, няма ме, не ми тежиш.

Svakog dana pet kafana
pa na vrata u tri sata
svojoj kući dolazim

Drugovi me opominu
kažu nećeš dobro proći
ali meni nema pomoći

Drugovi me opominu
kažu nećeš dobro proći
ali meni nema pomoći

[Refren]
Crna ženo crna ženo
zašto igraš nepošteno
nevjernice što me rani
da umirem u kafani
nevjernice što me rani
da umirem u kafani

Ako kažu jednog dana
da sam umro zbog kafana
znaj da nije istina

Ti ćeš biti razlog tome
vječna rano srcu mome
crna ženo što si nevjerna

Ti ćeš biti razlog tome
vječna rano srcu mome
crna ženo što si nevjerna

[Refren]
Crna ženo crna ženo
zašto igraš nepošteno
nevjernice što me rani
da umirem u kafani
nevjernice što me rani
da umirem u kafani

[Refren]
Crna ženo crna ženo
zašto igraš nepošteno
nevjernice što me rani
da umirem u kafani
nevjernice što me rani
da umirem u kafani